• Contact

    Contact

CSG Wessel Gansfort

Uit onze visie, zoals verwoord in de schoolgids:

‘ Binnen de CSG Wessel Gansfort werken professionals respectvol samen met ouders en leerlingen aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfstandige, competente en sociale wereldburgers op het hoogst haalbare niveau van leerling en medewerker ’

De docenten die op onze school het onderwijs verzorgen werken er elke dag samen met de leerlingen en ouders aan om deze ambitie te verwezenlijken. Meestal lukt dit ook. Soms is er tijdelijk (extra) hulp nodig buiten de lessen en de docenten om. Daartoe heeft de CSG Wessel Gansfort samen met een voormalige VWO- leerling het bijlesinstituut Upgrade opgericht voor bovenbouwleerlingen (vanaf klas 4). Upgrade werkt exclusief voor de CSG (Wessel Gansfort) en kan daarom op maat bijles verzorgen voor jou als leerling, voor uw zoon of dochter. De samenwerking met Upgrade heeft de afgelopen jaren vele tevreden leerlingen en ouders opgeleverd. De bijles is tijdelijk, daarna is het de bedoeling dat de leerling het weer samen met de docenten alleen kan.

Als CSG Wessel Gansfort bevelen wij Upgrade van harte aan.

CSG Wessel Gansfort
Heerdenpad 8
9731 BW Groningen
050 541 06 56
info@csgwesselgansfort.nl