• Contact

    Contact

Nieuw schooljaar!
Upgrade staat voor je klaar

De docenten

Welkom in de docentenkamer, waar het niet muf is en naar oude koffie ruikt maar waar een frisse wind waait en waar we workshops houden. Ons team bestaat enkel uit studenten of afgestudeerde studenten van de Rijksuniversteit Groningen. Ervaringsdeskundigen zijn we allemaal en sommige docenten zijn dat zelfs van onze partnerschool. We hechten veel waarde aan feedback en flexibiliteit en proberen hiermee de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

Josse Niezing

Josse Niezing (19)

Hoi, ik ben Josse, 19 jaar oud en ik kom uit Groningen. In 2016 heb ik mijn VWO-diploma gehaald op het CSG Wessel Gansfort, met een N&T-profiel met biologie. Na 6 jaar op het Wessel ben ik vorig jaar begonnen met mijn Bachelor Natuurkunde, en ik zit nu in mijn tweede jaar van deze studie. Ik koos Natuurkunde, omdat ik de bètavakken altijd al interessant heb gevonden en ik altijd al goed was in het werken met getallen en formules. Ik ben inmiddels een jaar actief als bijlesdocent bij Upgrade. Ik geef bijles in wiskunde B, natuurkunde en scheikunde, en ik wil graag helpen met het begrijpen van deze vakken!