• Contact

    Contact

Nieuw schooljaar!
Upgrade staat voor je klaar

De docenten

Welkom in de docentenkamer, waar het niet muf is en naar oude koffie ruikt maar waar een frisse wind waait en waar we workshops houden. Ons team bestaat enkel uit studenten of afgestudeerde studenten van de Rijksuniversteit Groningen. Ervaringsdeskundigen zijn we allemaal en sommige docenten zijn dat zelfs van onze partnerschool. We hechten veel waarde aan feedback en flexibiliteit en proberen hiermee de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

Bas Klomberg

Bas Klomberg (21)

Mijn naam is Bas Klomberg en ik studeer op dit moment Economics & Business Economics (economie) aan de RUG. Op het Wessel Gansfort heb ik in 2017 mijn VWO diploma gehaald voor het profiel N&G met de vakken Economie en M&O als keuze vakken. Door mijn interesses in het vakgebied economie denk ik leerlingen te kunnen helpen met de vakken Wiskunde B, Economie en M&O.